Truyền hình FPT Quảng Ngãi là dịch vụ truyền hình HD hàng đầu được FPT cung cấp tại Việt Nam với giá rẻ mà được sử dụng được nhiều tiện ích. Liên hệ đăng ký 0913 968  479