Entries by FPT QNI

Lắp đặt camera tại Quảng Ngãi

Đăng ký lắp đặt hệ thống Camera tại Quảng Ngãi, chưa bao giờ dễ dàng đến thế! Quảng Ngãi là một tỉnh ven biển nằm ở vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ, Việt Nam. Đường bờ biển Quảng Ngãi có chiều dài khoảng 129 km với vùng lãnh hải rộng lớn 11.000 km2 và 6 cửa biển […]

Lắp đặt K+ tại Quảng Ngãi

Truyền hình K+ là dịch vụ truyền hình kỹ thuật số vệ tinh được cung cấp bởi công ty TNHH truyền hình số vệ tinh Việt Nam (VSTV), liên doanh đầu tiên giữa hai cơ quan truyền thông hàng đầu của Việt Nam và Tập đoàn Truyền thông Pháp K+ đáp ứng nhu cầu giải trí […]